Monthly Archives: Μάιος 2017

«Ακίνητη στην Ελλάδα … η ηλεκτροκίνηση, με κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων»

2109349

O αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την καθυστέρηση της Ελλάδας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών τεχνολογιών καυσίμων, κατέθεσε ερώτηση και  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Την ώρα που το ¼ των αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη οφείλεται στις μεταφορές, ενώ 18.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η ελληνική Κυβέρνηση αφήνει αναξιοποίητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης προς υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης.

Έτσι, παραμένουμε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης της αυτοκίνησης από τα ορυκτά έλαια που φτάνει το 98%.

Και βέβαια, δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο δράσης, παρά την ύπαρξη σαφούς σχετικής ευρωπαϊκής πολιτικής και στήριξης.

Σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα που αφορά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, η Ευρώπη προχωρά στην ηλεκτροκίνηση, ενώ η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κρατά την Ελλάδα … ακίνητη».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

5623/12-5-2017

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 1. Υποδομών και Μεταφορών
 2. Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 3. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων και καθυστέρηση της Ελλάδας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της ανάπτυξης υποδομών

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντικό παράγονται για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, καθώς η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των οδικών οχημάτων και να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων όπως το CO2.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) στις 9 Απριλίου, αναφέρουν ότι στην Ευρώπη οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το ¼ όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι, ενώ η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, στην Ελλάδα οι μεταφορές εξαρτώνται σε ποσοστό σχεδόν 98% από τα ορυκτά καύσιμα, ποσοστό που αποτελεί και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα δε με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 18.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται στην κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με κύριες αιτίες τη μη εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας (2014/94/ΕΕ) σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα, και ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ηλεκτροκίνηση, τη φορολογική αντιμετώπιση, τις ανύπαρκτες υποδομές δημόσιας φόρτισης και την κρατική αδιαφορία ως προς την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, με τη χώρα μας να αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κράτη μέλη που δεν έχουν επωφεληθεί από  την πρωτοβουλία Europe Facilities για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αντίθετα, η ΕΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να πάρει πρωτοβουλίες για περισσότερα σημεία φόρτισης, προβλέποντας ότι από το 2019, κάθε νεόδμητο ή ανακαινισμένο σπίτι θα πρέπει να διαθέτει σταθμό φόρτισης, ενώ μέχρι το 2023, το 10% των χώρων στάθμευσης όλων των κτιρίων πρέπει να έχουν φορτιστές.

Επειδή η χώρα μας έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/94 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν. 4439/2016.

Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

α. Η υποχρέωση θέσπισης εθνικού πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εθνικούς σκοπούς και στόχους και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς και των υποδομών.

β. Η υποχρέωση υποβολής προς την Επιτροπή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής ως τις 18/11/2019 και μετά ανά 3ετία, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, εκτίμηση του αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ως το 2020, 2025 και 2030, το επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής, όπως άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία υποδομής, φορολογικά και άλλα μη οικονομικά κίνητρα, δημόσιος ετήσιος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη υποδομών καθώς και για την ενίσχυση εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη.

γ. Η έκδοση ΚΥΑ όπου θα καθορίζονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

 1. Δεδομένων των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής νομοθεσίας ποια είναι η πολιτική και οι στόχοι σας σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης των οδικών οχημάτων
 2. Ποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2014/94 και το νόμο 4439/2016, και ειδικότερα από αυτές που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης       υπό α-γ, έχουν υλοποιηθεί και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους
 3. Ειδικότερα, έχει εκπονηθεί εθνικό πλαίσιο πολιτικής, και τι περιλαμβάνει; Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι και ποια μέτρα θα ληφθούν για την υλοποίησή τους
 4. Ποια μέτρα από αυτά που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης, υπό β, και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση που θα υποβληθεί προς την Επιτροπή ως τις 18/11/2019 πρόκειται να λάβετε και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα τα επόμενα χρόνια.
 5. Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων της ΕΕ που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Για ποιους λόγους δεν έχουν απορροφηθεί.

Νηπιακού επιπέδου πειραματισμοί στην προσχολική αγωγή.

prosxoliki

«Οι νηπιακού επιπέδου πειραματισμοί της κυβέρνησης, στο ζήτημα της  θέσπισης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, δεν μπορούν να ονομάζονται “μεταρρύθμιση”. Η πλήρης σύγχυσης εκπαιδευτικών και γονέων, αποτελεί φυσική συνέπεια ενός σχεδιασμού που επιχειρείται να υλοποιηθεί χωρίς τον παραμικρό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος κατέθεσε και σχετική ερώτηση προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να τεθούν οι επιχειρούμενες αλλαγές σε πλαίσιο διαλόγου από μηδενική βάση.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καλαφάτης, υπογραμμίζει:

 • τον κίνδυνο αποδυνάμωσης των δημοτικών δομών που σήμερα σηκώνουν το βάρος της προσχολικής αγωγής παρά την έλλειψη σχολικής στέγης σε νηπιαγωγεία,
 • την αβεβαιότητα που δημιουργείται όσον αφορά στο εργασιακό μέλλον χιλιάδων πεπειραμένων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις δημοτικές δομές,
 • το πρόβλημα που δημιουργείται σε χιλιάδες γονείς, δεδομένης της διαφοράς ετήσιου χρόνου λειτουργίας μεταξύ δημοτικών δομών και κρατικών νηπιαγωγείων, καθώς στη δεύτερη περίπτωση, μένουν κλειστά στη διάρκεια εορταστικών περιόδων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5613/12.5.17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κυβερνητικές εξαγγελίες περί θέσπισης διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης των νηπίων »

Απόλυτη σύγχυση δημιουργεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με την προνηπιακή/νηπιακή αγωγή και εκπαίδευση, τους δήμους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους γονείς η εκδήλωση των προθέσεων της κυβέρνησης να προχωρήσει στη θέσπιση διετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το σύνολο των νηπίων τεσσάρων(4) έως έξι(6) ετών και την ένταξή τους στις δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άλλη μια αλόγιστη απόπειρα παρέμβασης του Υπουργείου στον τομέα της Παιδείας, που η κυβέρνηση βαπτίζει προκαταβολικά ‘’μεταρρύθμιση’’, εξαγγέλεται εκτός πλαισίου διαλόγου και συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι δήμοι σήμερα προσφέρουν συστηματικά την αγωγή, τη φιλοξενία και τη φύλαξη που έχουν ανάγκη χιλιάδες οικογένειες για τα παιδιά τους που βρίσκονται σε προνηπιακή ηλικία σε δομές που πληρούν βασικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, με εκπαιδευτικό προσωπικό πολυετούς εμπειρίας το οποίο εξασφαλίζει υψηλές υπηρεσίες φροντίδας και αρωγής.

Η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει ή να αποδυναμώσει αυτές τις δομές τη στιγμή κατά την οποία μάλιστα το πρόβλημα της σχολικής στέγης για τα νηπιαγωγεία είναι τεράστιο.

Ζήτημα εξάλλου τίθεται και με το χρονικό εύρος των σχεδιαζόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νήπια και κατ’επέκταση τους γονείς τους, καθώς οι δημοτικές δομές λειτουργούν όλο το χρόνο και αδιάκοπα κατά τις γιορτές ενώ τα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όχι.

Δεδομένου ότι χιλιάδες άνθρωποι απασχολούνται ήδη στις δημοτικές δομές για την εύρυθμη λειτουργία τους, ζήτημα εγείρεται αυτονόητα με το εργασιακό μέλλον αυτών των εργαζομένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων δε, έχουν μακρά εκπαιδευτική-εργασιακή εμπειρία.

 Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

 1. Προτίθεστε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεθούν οι επιχειρούμενες αλλαγές από μηδενική βάση σε πλαίσιο διαλόγου και συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους άμεσα ενδιαφερόμενους όπως επιβάλλεται;
 2.  Ποιος ο σχεδιασμός σας για τις υφιστάμενες δημοτικές δομές που ως τώρα καλύπτουν ενεργά και ικανοποιούν άριστα τις ανάγκες αγωγής, φροντίδας και φύλαξης αυτών των παιδιών;
 3. Τι προτίθεστε να πράξετε σε σχέση με το υφιστάμενο προσωπικό που λειτουργεί και κρατά ζωντανές τις δημοτικές δομές προσφέροντας μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες;

«Αναξιοποίητη η Ελληνική προεδρία στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου»

kalafatis pic 1

O αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την Υπουργική Σύνοδο των Ιωαννίνων, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται η Ελληνική προεδρία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου της Ε.Ε. (EUSAIR), έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο τέλος Μαΐου ολοκληρώνεται η Ελληνική προεδρία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου της Ε.Ε. (EUSAIR). Άλλη μια ευκαιρία της χώρας, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά ζητημάτων σ΄ αυτή την ευαίσθητη περιοχή, περνά αναξιοποίητη. 

Η Επίτροπος κυρία Κορίνα Κρέτσου, που πριν τρεις μήνες προειδοποιούσε για έλλειψη προόδου της στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου υπό την Ελληνική προεδρία, δυστυχώς δικαιώνεται.

Στην Υπουργική Σύνοδο των Ιωαννίνων η Ελληνική προεδρία δεν είχε να παρουσιάσει κανένα έργο και περιορίστηκε στη διατύπωση ευχολογίων περί μελλοντικής εντατικοποίησης των προσπαθειών εξεύρεσης πόρων για μεγάλα διασυνοριακά έργα».

Μνημείο προχειρότητας και αδιαφορίας για τη Θεσσαλονίκη το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες

oasth_aristotelous_20160729_160128

Για το νομοσχέδιο που κατέθεσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περί Αστικών Συγκοινωνιών  της Θεσσαλονίκης, ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, επισημαίνει τα εξής:

Στο βωμό ιδεοληπτικών εμμονών και κομματικών σκοπιμοτήτων τακτοποίησης «ημετέρων», η κυβέρνηση κατέθεσε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ένα νομοσχέδιο που επιβεβαιώνει την κυβερνητική προχειρότητα και στο ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

 • Παραβλέπει ευρωπαϊκές οδηγίες, που προβλέπουν ανοικτές διαδικασίες και δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς, μπλέκοντας σε περιπέτειες και τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα.
 • Εμπαίζει τους δημάρχους, υποχρεώνοντάς τους να δανειστούν, για να καταφέρουν να πάρουν μέρος στη δημιουργία δύο νέων δημόσιων φορέων.
 • Εμπαίζει τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ, αφού δεν υπάρχει τρόπος να νομιμοποιήσει την πρόσληψή τους σε δημόσιο φορέα.
 • Εμπαίζει τους Θεσσαλονικείς, αφού φορτώνει στις πλάτες τους δύο δημόσιους φορείς οι οποίοι, για να «ζήσουν» θα μετακυλήσουν τα έξοδά τους στην τιμή του εισιτηρίου.

Ταυτόχρονα, με την απραξία έναντι του άμεσου προβλήματος της καθυστέρησης οφειλόμενων που αντιστοιχούν στα δεδουλευμένα των εργαζόμενων, επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων, ανέργων, φοιτητών, αλλά και για το εμπόριο και για το επιχειρείν, που θα πληγούν με την αναστολή λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών από τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφήνει, πάλι, το νομό Θεσσαλονίκης χωρίς αστικές συγκοινωνίες

oasth_aristotelous_20160729_160128

Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Εντάξει», Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με την απόφαση των εργαζόμενων στον ΟΑΣΘ να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας επειδή παραμένουν απλήρωτοι επί δύο μήνες, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Για άλλη μία φορά, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αφήνει το νομό Θεσσαλονίκης χωρίς αστικές συγκοινωνίες. Κάνει ανέξοδη δήθεν κοινωνική πολιτική, χωρίς να καταβάλει στον ΟΑΣΘ το ποσοστό που αναλογεί στο κράτος, αφήνει απλήρωτους εργαζομένους και διατηρεί στην ομίχλη αυτό που θα έπρεπε να θέτει σε διαβούλευση: Την επόμενη ημέρα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

 

Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν:

 

 1. Πόσο παραπάνω θα κοστίσει στους πολίτες η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών; Πόσο θα επιβαρύνει, ακόμη, τις τσέπες όλων;
 2. Πώς θα εντάξει σε δημόσιο φορέα τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ και υπό ποιο οικονομικό καθεστώς;
 3. Θα συναντήσει τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ ο αρμόδιος υπουργός –αφού βρίσκεται, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη- για να τους ενημερώσει για το μέλλον τους;
 4. Εν κατακλείδι, αυτή είναι η κοινωνική πολιτική του Αριστερού ΣΥΡΙΖΑ; Να θέτει σε αβεβαιότητα εργαζόμενους και να ταλαιπωρεί τους πολίτες ενός ολόκληρου νομού;

 

Τέλος, μια έκκληση προς τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ: Ας επανεξετάσουν την απόφασή τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο διεκδίκησης αναγκάζουν τους πολίτες ενός ολόκληρου νομού να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού κατά τις ημέρες που εκείνοι θα πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται είτε με ταξί, είτε με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, είτε με τα πόδια».